Trond Voll, adm.dir, Telering

06.03.2018

Storavtale involverer flere Telering-forhandlere

Telering

Flere Telering-forhandlere på Sørlandet skal levere i en storavtale som Telenor har vunnet for Det Digitale Agder.Avtalen involverer alle sørlandskommunene. Telering deltar som en av flere underleverandører med lokale forhandlere i begge fylkene. Kontrakten har en potensiell verdi på cirka 130 millioner kroner for de lokale virksomhetene.

Intensivt
- Forhandlerne arbeider intensivt og målrettet og det er alltid morsomt når det gir resultater. Vi har over mange år bygget om en anbudskompetanse som er svært viktig all den tid store oppdrag blir konkurranseutsatt. I dette tilfellet har vi samarbeidet med Telenor der vår rolle er å være en aktiv pådriver som lokal underleverandør. Dette er et omfattende prosjekt der den lokale tilstedeværelsen er viktig,  sier administrerende direktør Trond Voll i Telering.


Flere lokale forhandlere
Avtalen er med Det Digitale Agder - som innebærer fylkeskommunene, kommunene og kommunale etater og selskaper - inngår i leveransene. Avtalen strekker seg over fire år med opsjon på ytterligere to år. Det var fire tilbydere som kjempet om kontrakten.
- Dette er den største avtalen vi noensinne har fått og den gir arbeid til flere lokale forhandlere i begge fylkene, sier daglig leder Richard Larsen hos Telering-forhandleren Eracom i Arendal. Han har vært svært delaktig i anbudsarbeidet på vegne av Telering.

Digitalisering
Telenor skal som anbudsvinner levere netttjenester til Det Digitale Agder de neste årene og sørge for at fylkeskommuner og kommuner digitaliseres.
- I dette arbeidet blir forhandlerapparatet som Telering er en del av en nødvendig faktor. Norske kommuner er veldig opptatt av digitalisering og smarte tjenester for å gjøre de kommunale oppgavene mer effektive, forteller Key Account Manager Dag Magne Hinna i Telenor. Han har forhandlet frem avtalen for Telenor.

18 000 mobiltelefoner
Telering skal fasilitere abonnementer, levere mobiltelefoner og tilbehør, rådgivning og oppfølging.
- Vi har levert til disse fylkene siden 2012, og vi ønsket å være med videre som samarbeidspartner med Telenor. Vi er mange lokale forhandlere som gjøre vårt ytterste for å fylle behovene som etterspøres i avtaleperioden , sier Richard Larsen.
I avtaleperioden - inkludert to års opsjon - er det estimert levering av 18 000 mobiltelefoner og tilbehør.

Her finner du din nærmeste Telering-forhandler

 

Andre nyhetsartikler