Nyheter

15.01.2018

37 nye forhandlere til Telering

trondvoll4

Telering overtar 37 forhandlere fra Kjedehuset og blir dermed den største frittstående fagkjeden i Norge.Som et ledd i en omstrukturering har Kjedehuset sammen med de frittstående forhandlerne utredet ulike alternativer og hatt dialog med Telering om en avtale. Nå er avtalen på plass og begge parter er  fornøyd med løsningen.

Posisjonen styrkes
- Dette bidrar til å styrke vår posisjon betydelig innen tele og data i bedriftsmarkedet og allerede i inneværende år vil vi passere to milliarder i omsetning, sier administrerende direktør Trond Voll i Telering.

Business as usual
Administrerende direktør Marit Ursin i Kjedehuset er tilfreds med at det er funnet en løsning for både de frittstående forhandlerne og Kjedehuset.
- Forhandlernes fremtid er avklart og for kundene er det "business as usual", både for store, nasjonale kunder med Kjedehuset som avtalepart og for kunder av våre forhandlere rundt om i landet, sier hun.

Alltid sulten
De 37 forhandlerne opererte hovedsakelig under merkevaren Telehuset i Kjedehuset. Disse forhandlerne utgjør alene nærmere en halv milliard i omsetning. Telering vil dermed ha 140 forhandlere, og blir en svært dominerende faghandler innenfor tele og data.
- Vi har alltid definert oss som en liten utfordrer som løper raskt med en konstant følelse av å være sulten. Denne følelsen endrer seg ikke selv om vi blir større. Det mangler ikke på konkurrenter, og vi har i løpet av 23 år lært at det handler ikke om å være størst eller sterkest, men å være den som kan tilpasse seg en utvikling som går stadig raskere, sier Voll.

Telia og Telenor
Telering er en av få kjeder som leverer løsninger fra både Telia og Telenor. Den største avtalen har Telering med Oslo kommune, som alene er på inntil 100 millioner kroner.
- Hver forhandler er en viktig satellitt i sitt lokalmarked, og disse satellittene bistår hverandre også i leveransene til nasjonale kunder. Kompetanse og lokal tilstedeværelse er kanskje de viktigste konkurransefaktorene vi har med oss i krigen om kundene, fortsetter Telering-sjefen.

Faghandleren
Store nordiske konkurrenter med enorm skala på innkjøp og digitale betjeningsløsninger styrker også sin kampkraft. Dermed må konseptet rundt faghandleren spisses enda tydeligere, påpeker Voll.
- Den lokale forhandleren er like populær for kundene som lokalavisen er for leserne. Den fysiske nærheten og evne til oppsøkende aktivitet vil det alltid være behov for, uansett hvor mye som digitaliseres, sier Voll.

 

Andre nyhetsartikler